Zgłoszenie serwisowe

Przebieg zgłoszenia reklamacyjnego:

W celu zminimalizowania czasu na rozpatrzenie Twojej reklamacji, prosimy o poczynienie poniżej opisanych kroków.
  1. Wypełnij znajdujący się obok formularz (w polu "wiadomość" zamieść opis usterki),
    w przypadku rezygnacji z zakupionego towaru, w polu "wiadomość" proszę podać nr konta do zwrotu gotówki
  2. Wypełniony formularz wydrukuj i dołącz do odsyłanego towaru.
  3. Do przesyłki proszę dołączyć również kserokopię/skan dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz oryginał karty gwarancyjnej
  4. Paczkę należy wysłać na adres:
Guardar Sp. z o.o. - Reklamacja
ul. Franciszkańska 2
37-700 Przemyśl


W ciągu 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki do serwisu ustosunkujemy się do reklamacji, o czym zostaniesz poinformowany.
W przypadku pytań odnośnie reklamacji prosimy o kontakt:
tel. +48 16 733 80 11
email: serwis@guardar.pl

Zgłoszenie serwisowe produktu

Dalej
Copyright © Guardar - Complex Security Solutions